N60 door Ronse = aanslag op het milieu !


 

Ons milieu voor altijd naar de vaantjes !

Een overzicht van de vervuiling die ons te wachten staat

Lichtvervuiling : één van de donkerste hoekjes van Ronse zal vanaf dan 's nachts baden in het kunstlicht. Welke impact zal dit hebben op fauna en flora ?

Geluidsvervuiling : één van de stilste plekjes van onze stad zal door het verkeer op het viaduct geconfronteerd worden met het aanhoudende geraas ervan. Een leuk vooruitzicht voor allen die in de buurt wonen !

Luchtvervuiling : aangezien het nieuwe gedeelte van de N60 vooral door vrachtvervoer zal gebruikt worden, is een verhoging van het gehalte fijn stof en roetpartikels in de lucht, een risico voor de gezondheid van alle omwonenden. Het stedelijk sportcomplex, Rosco, zal ingesloten worden tussen een snelweg en de Leuzesesteenweg. Sporten is toch gezond ?!

Milieuvervuiling : aangezien er niets zal kunnen groeien onder het geplande viaduct, zal het een ideale plaats voor sluikstorters worden.

Watervervuiling : er is gevaar voor het voortbestaan van de waterfauna in de beken op het Schavaart. Beschermde soorten zoals de vuursalamander en de kamsalamander komen er voor. Maar wie geeft er nu nog om de natuur ?

 

 

© 2014 - | website gebouwd en gesponsord door web site tuning
Disclaimer & Privacy