GEEN STREEP DOOR RONSE !De N60 en de Zuiderring in Ronse

tracé G4+

Fiertel

De Fiertel komt er aan ! 26 mei is de hoogdag voor menig Ronsenaar en de traditie van "keerie" en de "Belleman" zit in vele harten.

De Fiertel is geschiedenis, folklore, traditie... Is zelfs opgenomen in de lijst van cultureel erfgoed Vlaanderen en er worden stappen ondernomen om van de Fiertel werelderfgoed te maken.

Ronse is de Fiertel ! En "Rond Ronse" wil dat stukje geschiedenis herschrijven !

Ter hoogte van de Biest gaat een stuk Fiertelparcours verdwijnen.

800 jaar traditie moet wijken voor de "vooruitgang". Wat is het nut van het hebben van een cultureel patrimonium als je dit niet kan beschermen tegen dreigende infrastructuurwerken ? Wie mee stapt op Fiertelzondag moet ter hoogte van de Biest dus goed rondkijken.

Het comité gaat er een cava-bar installeren ! Kom gerust eens goeiedag zeggen en "spread the word" 26 mei : Rendez-vous op de Biest ! Allen welkom voor een gezellige babbel bij een aperitiefje (of ander drankje).

Noteer alvast in jullie agenda : Eetfestijn : 29/09/2024 in Parochiezaal De Spil, Lorettestraat 190, 9600 Ronse.

Vorig jaar was onze BBQ een gigantisch succes en wij hopen jullie opnieuw massaal te mogen verwelkomen ! Details volgen uiteraard in een nieuwsbrief na het verlof.

Zoals jullie kunnen zien, houden wij de molen draaiende. En wij merken dat steeds meer mensen - van Ronse en omstreken - de noodzaak van een proteststem inzien : de lijst met petitie-ondertekenaars groeit nog steeds aan en we naderen de kaap van 1700 sympathisanten !

Wij blijven ijveren en vechten voor jullie, voor onze kinderen, voor het behoud van natuur en milieu. Mogen wij ondertussen vragen om het woord voor ons te verspreiden zodat nog meer mensen intekenen.

Wie zich geroepen voelt en in een genereuze bui is, kan ook nog altijd sponsoren via rekeningnummer BE96 1030 8466 5005 op naam van : Geen streep door Ronse..

Ziezo, alle nieuwtjes zijn op ! Mocht er belangrijk nieuws zijn, dan houden wij jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Bekijk hier de reportage op AVS.

Zie ook dit artikel op VRTnws.

En nog dit voor alle duidelijkheid :
wij zijn VOOR de ontsluiting van Ronse,
wij zijn VOOR de economische groei !
Maar niet tegen elke prijs...
 

De actiegroep "Geen streep door Ronse"
www.geenstreepdoorronse.be
info@geenstreepdoorronse.be
 

 

 

© 2014 - | website gebouwd en gesponsord door web site tuning
Disclaimer & Privacy