GEEN STREEP DOOR RONSE !De N60 en de Zuiderring in Ronse

Vrijdag 1 april 2022 was een memorabele dag voor ons allen. Toen raakte bekend dat minister Lydia Peeters besloten had om de voorkeur te geven aan het tracé "G4+", met een tunnel vanuit Nukerke, onder de Kruisberg en het Schavaart en uitmondend aan de Zonnestraat. Dit mede onder de invloed van leden van ons burgercomité dat gesteund wordt door méér dan 1400 ondertekenaars.

tracé G4+

Wat betreft het noordelijke deel van onze stad, zijn wij ervan overtuigd dat dit de best mogelijke oplossing is. Natuur en mens worden hierbij immers maximaal gespaard. In het zuidelijke deel zien we een nieuwe verbindingsweg van de Zonnestraat naar de Doorniksesteenweg en een tweede tussen de Doorniksesteenweg en de Leuzesesteenweg.

Ook zou er werk gemaakt worden van de realisatie van de zuiderring (het gedeelte tussen de Leuzesesteenweg en de Ninoofsesteenweg, dichtbij de industriezone Klein-Frankrijk).

We stellen ons de vraag of het nu al tijd is om te feesten. Want pas nadat het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) definitief is goedgekeurd en hier geen bezwaren tegen worden geformuleerd, kunnen de werken starten. De kogel is dus helemaal nog niet compleet door de kerk.

Toch hebben enkele lokale politici het nodig gevonden om de pluimen voor dit voorstel op hun hoed te steken. En dit waren net dezelfde politici die eerder pleitten voor een monsterachtig viaduct over het Schavaart... Van de politiek mag niets ons nog verbazen !

De opzet en de bedoeling van ons comité is steeds geweest er nauwlettend op toe te zien dat de overheid geen beslissingen neemt boven onze hoofden heen die het uitzicht en de bevolking van onze stad zouden schaden.

Dit is ook de reden waarom wij besloten hebben om de omwonenden van de geplande zuiderring bij te staan. Want ook in het zuiden willen wij geen willekeurige streep door Ronse zien.

Iedereen zou ondertussen moeten weten dat het tracé van de zuiderring al sedert tientallen jaren vastligt. Decennia geleden zijn er al de nodige onteigeningen voor gebeurd. Voor andere percelen geldt al sedert lang een bouwverbod.

De zuiderring zou een tweebaansweg worden met de nodige ondertunnelingen. Over de juiste uitvoering is nog niets beslist en er wordt een beroep gedaan op de bevolking en de omwonenden om hun stem te laten horen op de komende informatievergaderingen. Wij nodigen iedereen die er belang bij heeft dan ook van harte uit om hieraan deel te nemen.

Daarenboven heeft het stadsbestuur beloofd om de bevolking te betrekken bij het vormgeven van het mobiliteitsplan voor het centrum van Ronse. Ook daar nodigen we iedereen uit om zijn stem te laten horen om zo veel mogelijk voorrang te verlenen aan voetgangers en fietsers en om van Ronse een verkeersveilige stad te maken.

En nog dit voor alle duidelijkheid :
wij zijn VOOR de ontsluiting van Ronse,
wij zijn VOOR de economische groei !
Maar niet tegen elke prijs...
 

 

© 2014 - | website gebouwd en gesponsord door web site tuning
Disclaimer & Privacy